Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2021/2022

W dniu 25.03. 2021 r. Komisja Rekrutacyjna w składzie :

1. Przewodniczący -Jerzy Musielak ( przedstawiciel organu prowadzącego dyrektor GZEAS Turawa)

2. Członek- Ewa Gryc ( nauczyciel)

3. Członek -Jadwiga Puzio ( nauczyciel) dokonała analizy 23 wniosków o przyjęcie w tym;

2 dzieci- rocznik 2019 ,

10 dzieci - rocznik 2018,

5 dzieci- rocznik 2017,

4 dzieci- rocznik 2016,

2 dzieci -rocznik 2015

Na liście pobranych wniosków o przyjęcie zanotowanych zostało 24 dzieci, jeden wniosek nie został dostarczony.

Zgodnie z punktem I.3 rozpatrywane były karty dzieci w wieku 3-6 latków.

Wnioski dzieci z rocznika 2019 zostały odrzucone z powodu braku miejsc ( 2 dzieci).

Deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej złożyło 24 dzieci. Pozostało 16 miejsc wolnych.

Dzieci nowo przyjęte do Przedszkola Publicznego w Zawadzie na rok szkolny 2021/2022 według kryteriów obowiązkowych

( art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe Dz. U. z 2020r. Poz. 910 z późn. zm.):

1. Dul Maciej

2. Jurasz Zofia

3. Geppert Aleksander

4. Komorowski Julian

5. Rybak Nikola

Prosimy o wypełnienie oświadczenia woli o przyjęcie dziecka do przedszkola do 08.04.2021 do godziny 15.00 ( oświadczenie do pobrania na stronie)

Wnioski dzieci nie przyjętych w pierwszej turze rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Zawadzie na rok szkolny 2021/2022 będą rozpatrywane w postępowaniu uzupełniającym, prosimy o pobranie i uzupełnienie dodatkowych dokumentów oraz dostarczenie do 20.05.2021r ( wniosek uzupełniający do pobrania na stronie przedszkola)