Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej .

 

„PUCHATKI” 5-6  LATKI   -PAŹDZIERNIK  2020 „Planeta dzieci”.

 

Tematyka kompleksowa :

 

  1.  Idzie jesień przez świat  (litery m , M)
  2. Jesienna przyroda (litery l, L ; liczba 1)
  3. Koszyk Pani Jesieni (litery t , T)
  4. Skarby jesieni (litery i , I ; liczba 2)

 

 

Piosenka „Wiewióreczka”

 

Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz oczka czarne.
Nie bójże się, pokaż w lesie,
gdzie masz swą spiżarnię.

 

Wszędzie mam, tu i tam,
czego chcecie, to wam dam.
Fik – myk! Hyc – hyc!
Czego chcecie, to wam da.

 

Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz rude łapki,
jeśli łaska, sypnij z góry
orzeszków do czapki.

 

 

Dałabym nawet sześć,
lecz co w zimie będę jeść?
Fik – myk! Hyc – hyc!
Był orzeszek, nie ma nic!

 

 

Sąsiadeczko, wiewióreczko,
co masz rudy pyszczek,
tu na ziemię rzuć uprzejmie
kila ładnych szyszek.

 

 

Szyszki masz tu i tam,
wejdź na sosnę, urwij sam,
Fik – myk! Hyc – hyc!
Były szyszki, nie ma nic!

 

 

 

 Wiersz    „Na straganie”  Jan Brzechwa

Na stra­ga­nie w dzień tar­go­wy
Ta­kie sły­szy się roz­mo­wy:

"Może pan się o mnie oprze,
Pan tak więd­nie, pa­nie ko­prze."

"Cóż się dzi­wić, mój szczy­pior­ku,
Leżę tu­taj już od wtor­ku!"

Rze­cze na to ka­la­rep­ka:
"Spójrz na rze­pę - ta jest krzep­ka!"

Groch po brzusz­ku rze­pę kle­pie:
"Jak tam, rze­po? Co­raz le­piej?"

"Dzię­ki, dzię­ki, pa­nie gro­chu,
Ja­koś żyje się po tro­chu.

Lecz pie­trusz­ka - z tą jest go­rzej:
Bla­da, chu­da, spać nie może."


"A to fe­ler" -
Wes­tchnął se­ler.

Bu­rak stro­ni od ce­bu­li,
A ce­bu­la doń się czu­li:

"Mój Bu­ra­ku, mój czer­wo­ny,
Czy­byś nie chciał ta­kiej żony?"

Bu­rak tyl­ko nos za­ty­ka:
"Niech no pani prę­dzej zmy­ka,

Ja chcę żonę mieć bu­ra­czą,
Bo przy pani wszy­scy pła­czą."


"A to fe­ler" -
Wes­tchnął se­ler.

Na­raz sły­chać głos fa­so­li:
"Gdzie się pani tu gra­mo­li?!"

"Nie bądź dla mnie taka wiel­ka" -
Od­po­wia­da jej bruk­sel­ka.

"Wi­dzie­li­ście, jaka krew­ka!" -
Za­pe­rzy­ła się mar­chew­ka.

"Niech roz­są­dzi nas ka­pu­sta!"
"Co, ka­pu­sta?! Gło­wa pu­sta?!"

A ka­pu­sta rze­cze smut­nie:
"Moi dro­dzy, po co kłót­nie,

Po co wa­sze swa­ry głu­pie,
Wnet i tak zgi­nie­my w zu­pie!"


"A to fe­ler" -
Wes­tchnął se­ler.

 

 

 

„JUŻ OWOCÓW PEŁEN KOSZ”   - piosenka

           

Hula w polu polny wiatr   i jabłonią trzęsie.                               

A z jabłoni jabłek grad  szur-szur przez gałęzie.                       

Ref.                                                                                           

Już owoców pełen kosz, mienią, mienią się barwami.          

Te owoce smaczne są, zjedz je razem z nami.                      

II.                                                                                            

Kiedy w polu wicher dmie, pójdę pod jabłonie.                    

I nastawię ręce dwie: hop, jabłuszko w dłonie!                     

III.                                                                                           

Jabłka co czerwienią lśnią do domu zaniosę.                         

I sałatkę zrobię z nich, spróbuj, bardzo proszę.                      

 

 

 


Znamy już litery : a,A , o O

 

I tydzień : Idzie jesień przez świat  ( poznajemy litery m , M)

Zachęcam do czytania w domu z dziećmi sylab , wyrazów z poznanymi literami :

mo , ma,

om, am ,

omo, oma ,

amo, ama,

mama , mamo , mam

 

 

„Jesienny kujawiaczek” – piosenka

Jesienny kujawiaczek
na skakance z wiatru skacze,
płaszczyk ma w deszczowych kropkach,
daj mu uśmiech, gdy go spotkasz!

Kujawiak, kujawiaczek
la, la, la la, la,
la, la, la la, la.
Kujawiak, kujawiaczek
m – m – m…

Jesienny kujawiaczek 
z rudych liści ma kubraczek,
czasem gwiżdże, czasem dzwoni,
bukiet wrzosów trzyma w dłoni.

Kujawiak, kujawiaczek
la, la, la la, la,
la, la, la la, la.
Kujawiak, kujawiaczek
m – m – m…

Jesienny kujawiaczek
czasem w deszczu cicho płacze,
nieraz śmieje się do słońca
i orzechy z drzewa strąca.

Kujawiak, kujawiaczek
……………….

 

    Słowa: Dorota Gellner 
Muzyka: Barbara Kolago