Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.45 – 8.00

schodzenie się dzieci

zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych; ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna
o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym
i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne

 

8.15 – 8.45

śniadanie

czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

 

8.45-9.20

Zabawy dowolne w kącikach zabaw.

9.20-9.30

Przygotowanie sali do zajęć.

9.30-10.30

zajęcia edukacyjno organizowane przez nauczyciela

wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, zaplanowane w sali i na świeżym powietrzu.

Realizacja podstawy programowej.

10.30-10.40

Drugie śniadanie czynności samoobsługowe

10.40-11.40

 Zabawy dowolne w sali i na powietrzu, spacery wycieczki.

11.40-12.00

obiad

czynności samoobsługowe; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się  repsswiss

12.00-13.00

Grupa Tygryski zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne; zajęcia dodatkowe; zabawy w ogródku przedszkolnym ,język mniejszościowy- niemiecki.

Grupa Puchatki zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne; zajęcia dodatkowe; zabawy w ogródku przedszkolnym.

13.00-14.00

grupa Tygryski  - odpoczynek poobiedni, muzyka relaksacyjna, bajki terapeutyczne.

 grupa Puchatki –język mniejszościowy- niemiecki.

Rozchodzenie się dzieci IWC Replica Watches z grupy starszej.

 

14.00 –14.30

podwieczorek czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

14.30-16.15

zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, ruchowe, tematyczne, gry dydaktyczne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; zajęcia dodatkowe, zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych; prace porządkowe Panerai Replica Watches

Breitling Replica Watches

Cartier Replica Watches