2024-03-26
Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Zawadzie -etap drugi.

Lista dzieci przyjętych w drugim etapie rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Zawadzie umieszczona jest w budynku placówki.

Można również kierować zapytanie odnośnie przyjęcia dziecka pod numerem telefonu 77 4212802.

Ważna informacja dla Rodziców dzieci przyjętych w drugim etapie rekrutacji o potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola do 26.04.2024r. do godziny 15.00, nie złożenie oświadczenie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Wzór oświadczenie umieszczony jest na stronie przedszkola.

W drugim etapie rekrutacji decydowała liczba punktów w oparciu o kryteria dodatkowe -Uchwała nr XVIII/95/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020r.

Dzieci nie przyjęte do Publicznego Przedszkola w Zawadzie oraz drugiego wyboru -Kotórza Małego mogą ubiegać się o miejsce w następujących przedszkolach:

-Publiczne Przedszkole w Węgrach,

-Publiczne Przedszkole w Osowcu.

Wyżej wymienione placówki dysponują miejscami wolnym.