2024-03-20
Rekrutacja do przedszkola 2024/2025 -dalsze informacje

Lista dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Zawadzie  umieszczona jest w budynku placówki ( kryteria obowiązkowe  art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ( Dz. U.  z 2021r.poz.1082 z późn. zm.)

Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają oświadczenie o woli uczęszczania do przedszkola (do pobrania na stronie internetowej, lub w kancelarii przedszkola) od 21.03do 27.03.2024 do godziny 15.00, nie złożenie oświadczenia równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Dzieci niezakwalifikowane w rekrutacji-kryteria obowiązkowe, przechodzą do II etapu  rekrutacji. W drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe w oparciu o Uchwałę nr XVIII/95/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020r.

Listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszone będą w budynku placówki 29.03.2024 do godz. 15.00.

Rodzice dzieci przyjętych składają oświadczenie o woli uczęszczania do przedszkola (do pobrania na stronie internetowej, lub w kancelarii przedszkola) od 15.04-26.04.2024, nie złożenie oświadczenia równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.