2023-02-16
Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Zawadzie 2023/2024

                              REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAWADZIE

                                                 Zapisywanie dziecka do przedszkola:

                    Zgodnie z Zarządzeniem NrOR.0050.9.2023 WÓJTA GMINY TURAWA z dnia 13 stycznia 2023 r.

   Rekrutacja oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniami, a także składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego odbywać się będzie w dniach od 27 lutego do 10 marca 2023r.

(druki do pobrania w placówce lub na stronie internetowej przedszkola: www.PrzedszkoleZawada.pl- dostępne od 27 lutego 2023r)

  W postępowaniu rekrutacyjnym będą brały udział dzieci 3-4-5-6-letnie zamieszkałe na terenie gminy Turawa. 

 Zapisu dzieci należy dokonywać poprzez pobranie wniosku wraz z załącznikami z zakładki "do pobrania". Złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami w kancelarii przedszkola lub wrzucenie do skrzynki pocztowej  (przed wejściem do budynku).

Listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszone będą w placówce:

-20 marca 2023r - lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola

-29 marca2023r - lista dzieci przyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym

-04 maja 2023r - lista dzieci przyjętych do wyznaczonego przedszkola.

O przyjęciu dziecka do przedszkola będzie decydował wniosek oddany w terminie oraz określone kryteria zawarte we wniosku, a w końcowym etapie potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia miejsca w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Prosimy w sytuacji zaznaczenia  danego kryterium  we wniosku, dotyczy to zarówno  kryteriów obowiązkowych jak  i kryteriów dodatkowych  o dołączenie wraz z wnioskiem stosownym dokumentów, w sytuacji braku wymaganej dokumentacji nie bądą uwzględniane dodatkowe punkty.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 77 42 12 802 lub mailowo pp.zawada@oswiata-turawa.pl

Regulamin rekrutacji do wglądu  na placówce lub na stronie przedszkola w zakładce aktualności.