2022-11-18
Komitet Rodzicielski

Rada Rodziców w składzie ;

Katarzyna Pikos – przewodnicząca

Natalia Pikos -skarbnik

Krystiana Pikos – sekretarz

Anna Pytel - członek

Monika Śliwa – członek

Karolina Jurasz -Drozdowska – członek

ustaliła składkę roczną na Komitet Rodzicielski w kwocie 100 zł.

Składka ta będzie zabezpieczeniem wydatków związanych z dodatkowymi działaniami przedszkola m.in. wyjazdami dzieci, prowadzeniem balu, festynu, nagród dla dzieci w roku szkolnym 2021/2022.

Prosimy o uiszczenie opłaty do dnia 25.11 na konto Rady Rodziców numer rachunku 26 1090 2138 0000 0001 5200 5601.

Prosimy w tytule przelewu umieścić zapis; KOMITET RODZICIELSKI 2022/2023 oraz imię i nazwisko dziecka.