2022-02-03
Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Zawadzie na rok szkolny 2022/2023

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLAPUBLICZNEGO W ZAWADZIE 

Witaj w naszym gronie Droga Mamo, Drogi Tato.

Tak to już pora... Twoje dziecko będzie Przedszkolakiem 

                                                         Od czego zacząć?

Zapisanie dziecka do przedszkola:

Zgodnie z ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.15.2022 WÓJTA GMINY TURAWA z dnia 27 stycznia 2022 r. ogłaszamy rekrutację do Przedszkola Publicznego w Zawadzie :

-Termin rozpoczęcia rerutacji i składania wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami i wymaganymi dokumentami dla dzieci starających się o miejsce w placówce odbywać się będzie od 21 lutego do 04 marca 2022r ( druki do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.PrzedszkoleZawada.pl od 21 lutego oraz w placówce) 

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brały udział dzieci 3-4-5-6  letnie zamieszkałe na terenie gminy Turawa. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola prosimy składać w kancelarii przedszkola.

Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola wywieszone bedą dnia 18 marca 2022r 

O przyjęciu dziecka do przedszkola bedzie decydował na czas oddany wniosek oraz określone kryteria zawarte we wniosku. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (077) 4212 802 lu mailowo pp.zawada@oswiata-turawa.pl

Czas pracy przedszkola:

-8.00 -13.00 -dla grupy dzieci 5-godzinnych ( realizacja podstawy programowej)

-6-45-16.15- dla grupy dzieci ponad 5-godzinnych ( ponad realizowaną podstawę programową)