2021-06-18
Uaktualniona lista dzieci przyjętych w drugim etapie rekrutacji

Adnotacja do protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2021/2022 ( II etap rekrutacji)

W związku z rezygnacją z przyjęcia miejsca w przedszkolu w dniu 17.06.2021r. przez rodziców Martyny Litner , przyjęta została Szafrańska Alicja. Lista uaktualniona na dzień 18.06.2021

Dzieci przyjęte do Przedszkola Publicznego w Zawadzie na rok szkolny 2021/2022 według kryteriów dodatkowych w oparciu o Uchwałę nr XVIII /95/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020r.

1. Cebula Paulina

2. Datko Maja

3. Datko Marek

4. Dimitrova Diana

5. Kwieciński Kamil

6. Lasota Jakub

7. Michalak Kordian

8. Morcinek Maja

9. Pikos Marcel

10. Pytel Patryk

11. Syguła Mateusz

12.Szafrańska Alicja

Dzieci przyjęte do pozostałych placówek :

1. Budnik Klara ( Oddział Przedszkolny w Osowcu)

2. Matysek Magdalena ( Przedszkole Publiczne w Turawie)