2021-06-08
WYNIKI II ETAPU REKRUTACJI

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2021/2022 ( II etap rekrutacji)

W dniu 08.06. 2021 r. Komisja Rekrutacyjna w składzie :

1. Przewodniczący -Jerzy Musielak ( przedstawiciel organu prowadzącego dyrektor GZEAS Turawa)

2. Członek- Ewa Gryc ( nauczyciel)

3. Członek -Jadwiga Puzio ( nauczyciel)

dokonała analizy 15 wniosków na etapie II etapu rekrutacji. Na liście pobranych wniosków o przyjęcie zanotowanych zostało 16 dzieci, jeden wniosek nie został dostarczony w drugim etapie rekrutacji. Zgodnie z punktem I.3 rozpatrywane były karty dzieci w wieku 3-6 latków.

 

Dzieci przyjęte do Przedszkola Publicznego w Zawadzie na rok szkolny 2021/2022 według kryteriów dodatkowych w oparciu o Uchwałę nr XVIII /95/2020 Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020r.

1. Cebula Paulina

2. Datko Maja

3. Datko Marek

4. Dimitrova Diana

5. Kwieciński Kamil

6. Lasota Jakub

7. Litner Martyna

8. Michalak Kordian

9. Morcinek Maja

10. Pikos Marcel

11. Pytel Patryk

12. Syguła Mateusz

 

Dzieci przyjęte do pozostałych placówek :

1. Budnik Klara ( Oddział Przedszkolny w Osowcu)

2. Szafrańska Alicja ( Przedszkole Publiczne w Turawie)

3. Matysek Magdalena ( Przedszkole Publiczne w Turawie)

 

Prosimy Rodziców dzieci które dostały się do naszej placówki o uzupełnienie oświadczenia woli, które jest umieszczone na stronie przedszkola w zakładce ,,Informacje”, w pliku do pobrania i przesłanie lub dostarczenie dokumentu do dnia 17.06.2021 r. Dalsze informacje dotyczące organizacji placówki, pracy w poszczególnych grupach od nowego roku szkolnego, pakietów edukacyjnych ukażą się w miesiącu sierpniu na stronach przedszkola, jak również z początkiem miesiąca września będzie zorganizowane zebranie informacyjne dla rodziców.