2021-02-12
Rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Zawadzie 2021/2022

                                                    ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAWADZIE

                                                                                                                                                   

              Witaj w naszym gronie Droga Mamo, Drogi Tato. Tak to już pora... Twoje dziecko będzie Przedszkolakiem.

                                                                              Od czego zacząć?

Zapisanie dziecka do przedszkola:

-Termin rozpoczęcia rekrutacji oraz składania wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami dla dzieci starających się o miejsce w placówce odbywać się będzie od 15 lutego do 05 marca 2021 r do godziny 15.00 (druki do pobrania na stronie internetowej przedszkola www.PrzedszkoleZawada.pl od 15 lutego, oraz w placówce ).

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brały udział dzieci 3-4-5-6 letnie zamieszkałe na terenie gminy Turawa. Zapisu dzieci można dokonywać drogą mailową poprzez przesłanie wypełnionego wniosku ( adres przedszkolezawada@interia.pl), lub dostarczyć wniosek osobiście . Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola wywieszone będą dnia 26 marca 2021 r.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, w którym będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe, które określone zostały przez Radę Gminy Turawa.

Termin postępowania uzupełniającego od 04.05 do 20 .05.2021 do godz. 15.00. O przyjęciu dziecka do przedszkola będzie decydował na czas oddany wniosek oraz określone kryteria zawarte we wniosku oraz w przypadku postępowania uzupełniającego, kryteria dodatkowe. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 08.06.2021 r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr: (0-77) 4212 802.

Czas pracy przedszkola:

-6.45 – 16.15 - dla grupy dzieci ponad 5-godzinnych( ponad realizowaną podstawę programową),

-8.00 – 13.00 - dla grupy dzieci 5-godzinnych( realizacja podstawy programowej)

Regulamin rerutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Zawadzie na rok szkolny 2021/2022 umieszczony w zakładce ,,Informacje"

Wnioski oraz oświadczenia od 15.02.2021r. będą umieszczone w zakładce Informacje w pliku ,, do pobrania "